Izolācija labākai rītdienai

Sertifikāti un ECO

 

„URSA Polska Sp. z o.o.”, vadošs „URSA” minerālvates piegādātājs Baltijas valstīm, ir uzņēmums, kas uzņēmējdarbību veic visaugstākajā Eiropas līmenī. Uzņēmuma vadība tiek īstenota saskaņā ar šādiem standartiem: EN ISO 9001:2009, EN ISO 14001:2005 un EN 18001:2004. „URSA” ir ieviesis un daudzus gadus veiksmīgi pielietojis iepriekš minēto kvalitātes pārvaldības sistēmu, vides pārvaldības sistēmu un veselības un drošības pārvaldības sistēmu.
„URSA” ražotā minerālvates produkcija sevišķi labvēlīgi ietekmē mums apkārt esošo dabisko vidi. Tā veicina būtisku oglekļa emisijas un enerģijas patēriņa samazināšanu. Dzīvojot mājā ar jumtu, kas ir nosiltināts ar 30 cm biezu „URSA” minerālvates slāni, tiek ievērojami samazināta oglekļa dioksīda emisija atmosfērā. Balstoties uz dzīves cikla analīzi (apstiprinājusi Trešā tipa vides deklarācija, atbilst EN 15804:2012 standartam), ir aprēķināts, ka šāda siltumizolācija, kas ierīkota vidēja izmēra ēkā, katru gadu samazina oglekļa dioksīda emisiju līdzvērtīgi apjomam, ko šādā laika periodā absorbē aptuveni 440 koku.