Īpašību deklarācijaDeklarācija par veiktspēju - DWU (Deklarācija par veiktspēju - DoP) ir dokuments, kas attiecas uz konkrētu materiālu (konkrētu izstrādājuma paketi).
Ekspluatācijas īpašību deklarācijas numurs atrodas uz produkta etiķetes. Zem etiķetes parauga numurs tiek parādīts kā XXX-XXX-YYY-ZZZ


Lai saņemtu dokumentu, dodieties uz vietni dop.ursa-insulation.com un sekojiet norādījumiem.
Katru reizi produkta īpašības tiek uzrādītas izstrādājumu kartēs, kuras ievieto mūsu vietnē.